Senzory tlaku v pneumatikách

Od 1. novembra 2014 platí nová smernica EÚ pre systémy kontroly tlaku v pneumatikách (TPMS) pre všetky vozidlá vyrobené po tomto dátume.

Čo vlastne TPMS je?

Ide o systém pre kontrolu tlaku v pneumatikách ktorý je integrovaný vo vozidle a nepretržite sleduje tlak v pneumatikách. Rozoznávame dva druhy systémov:
1. Priamy systém, ktorý meria tlak vzduchu pomocou senzore umiestnenom v pneumatike.

2. Nepriamy systém, ktorý zisťuje pokles tlaku pomocou senzorov v ABS.

TPMS plní tri základné funkcie: 

  • Zvyšuje bezpečnosť jazdy
  • Zabraňuje zvýšenej spotrebe paliva pri jazde s nesprávnym tlakom vzduchu v pneumatikách
  • Zamedzuje zvýšenému opotrebeniu pneumatík, ktoré je spôsobené príliš nízkym tlakom vzduchu v pneumatikách 

Aké sú rozdiely medzi priamym a nepriamym systémom?

Pri priamom systéme TPMS zaznamenáva senzor v kolese tlak vzduchu pneumatiky. Tieto informácie sa prenášajú do riadiacej jednotky vozidla. Tieto systémy sú veľmi presné, pretože sledujú tlak vzduchu v každej pneumatike.

Ako funguje nepriamy systém tlaku vzduchu v pneumatikách?

Pri nepriamom systéme sledujú senzory ABS a trakciu rýchlosti otáčania každého kolesa. Zmena v rýchlosti otáčania by sa mohla prejaviť pri poklese tlaku vzduchu v pneumatike. Meria sa aj kmitanie kolies, ktoré sa mení v závislosti na zmene tlaku v pneumatike. Táto zmena je potom ďalším indikátorom poklesu tlaku vzduchu v pneumatike.

Aké sú výhody a nevýhody týchto systémov?

Priamy systém TPMS umožňuje veľmi presný záznam dát a dodatočné funkcie ako sú rozpoznanie pozície pneumatík, rozpoznanie straty tlaku pri státí vozidla a snímaní tlaku vzduchu v pneumatike u náhradného kolesa. Priamy systém TPMS vyžaduje ďalšie náklady pri výmene pneumatík a pri údržbe. Všetky kolesá daného vozidla (na leto, na zimu, náhradné kolesá) musia byť vybavené funkčným snímačom TPMS.

Nepriamy systém TPMS je menej presný, pretože nemeria ani tlak vzduchu v pneumatike, ani jej teplotu. Nemôže zistiť stratu tlaku vzduchu v pneumatikách v momente, keď vozidlo stojí. Tento systém je lacnejší a jednoduchší na údržbu, pretože nepoužíva senzory umiestnené v pneumatikách.

Aké dôsledky majú systémy kontroly tlaku vzduchu v pneumatikách (TPMS) na údržbu a servis?

Použitie senzorov TPMS prináša nové požiadavky, ako pre majiteľa vozidla, tak i pre odborného predajcu.

Výmenu pneumatík si majiteľ vozidla už nebude schopný spraviť sám, ale bude potrebovať pomoc kvalifikovaného servisu, ktorý jediný môže senzor správne namontovať, nastaviť a skontrolovať. Vzhľadom k povinnému zavedeniu tejto technológie, budú musieť odborní predajcovia vyškoliť svoj personál a investovať do príslušného vybavenia.

Môžem si na vozidlo s priamym meraním TPMS namontovať pneumatiky sám?

Montáž pneumatík je dôležitá procedúra a vyžaduje odborné znalosti (kontrola stavu pneu, použitie správneho uťahovacieho momentu certifikovaným momentovým kľúčom a hustenie certifikovaným tlakomerom…). Preto zásadne odporúčame túto prácu vykonávať v odbornom servise.

Priame systémy TPMS so sebou naviac prinášajú nasledujúce nové technické požiadavky:

  • Nutnosť údržby ventilu a tesnenia pri každej výmene kolies, aby se zamedzilo nadmernému opotrebeniu senzora
  • Pri nových pneumatikách: spárovanie senzorov s vozidlom v prípade použitia nových senzorov (nové identifikačné číslo senzoru), alebo pri zmene pozícii kolies a tým pádom aj senzorov, zaistenie správnej komunikácie medzi senzorom a riadiacou jednotkou 
  • Pri výmene pneumatík je nutné skontrolovať stav batérie TPMS senzorov

V našom servise Vám ponúkame kompletné poradenstvo a montáž TPMS senzorov. V ponuke máme originálne senzory TPMS ako aj snímače tlaku od renomovaných výrobcov automobilových komponentov Schrader, VDO a ALCAR

Pri práci s TPMS používame najnovšie technológie a pracujeme s diagnostikou ATEQ VT56, sme jedným z prvých servisov ktoré túto problematiku ovládajú a získavame skúsenosti už od vzniku systému monitorovania tlaku v pneumatikách.